Chalupa Kopky

Chalupa

  Exteriér
Interiér
Záhrada a relax v prírode
Obec Kopanice
Kontakty
Ako sa k nám dostanete
Prezentácia SK
Presentation GB
Presentation DE

Výlety

  Banská Štiavnica
Banské múzeum v prírode
Kaštieľ vo Sv. Atone
Jazerá v okolí
Sitno
Lyžovačka v zime
Kremnica
Vyhne
Bojnice

Partneri

  Lean Enterprise Slovakia
Bajkom k tajchom
 

Kopanice

 

Prvú písomnú zmienku o Kopaniciach pod označením osada Gerod (Gerad) nachádzame v monografii Hontianskej župy, ktorá sa viaže k letopočtu 1275. V historických prameňoch do polovice 15. storočia nachádzame Kopanice ako súčasť majetku hradného panstva Šášov na rovnakej listine Ostrihomskej kapitoly z roku 1447, ako sa spomína osada Karlík, ktorá existovala nad dnešnou Hodrušou. Táto listina je dôkazom toho, že Kopanice existovali už dávno pred rokom 1352. Na konci 15. storočia Kopanice získala rodina Dóczyovcov. Vymretím Dóczyovcov sa končí jedno významné obdobie dejín Revištského panstva a tým aj Kopaníc.
Počiatky povrchovej ťažby zlato-strieborných rúd sa viažu už so 14. storočím. Bane na Moderštôlni boli založené okolo roku 1523. V roku 1630 prešli tieto bane do vlastníctva rodiny Dócziovcov. V roku 1867 však boli bane pre nízku výdatnosť opustené. K ďalšiemu oživeniu baníctva dochádza až v druhej polovici 19. storočia, keď bane prešli pod erár. V roku 1902 však všetky kutacie a prieskumné práce boli zastavené. Tak sa skončila takmer 500-ročná história baníctva na Kopaniciach.
Aj keď sú Kopanice malá obec, pomerne aj s malým chotárom, delia sa v miestnom názvosloví na tri časti - Dedinu, Baňu, Dômky. Podľa vierovyznania žijú tu rimsko-katolíci - prevažne v Dômkach a na Bani, v Dedine zase evanjelici. Tak Kopanice majú dva kostoly, evanjelici v Dedine postavený v roku 1858 a katolíci v Dômkach postavený v roku 1804.

Do 30-tich rokov minulého storočia bola táto obec spojená len horskou cestou z Rychňavy. Až v roku 1927 sa začalo so stavbou cesty do Hodruše. Baníci a robotníci chodili rôznymi lesnými cestami a chodníkmi /Návorište, Medenô, Kohútovo ap/.

V roku 1573 Turci plienili aj v Kopaniciach.

V období SNP sa do bojov zapojilo 14 mužov a 8 ako partizánov. Po potlačení SNP prišla nemecká jednotka do Kopaníc 6. decembra 1944. Nemci aj túto malú obec úporne bránili až do ústupu a tak Kopanice boli oslobodené sovietskymi a rumunskými jednotkami 6. marca 1945.

Kontakt: www.kopanicenet.sk